ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางวนิดา ด้วงอิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้สพอ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dokkhamtai วันที่ 20 เม.ย. 2560

กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ หัวหน้าวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dokkhamtai วันที่ 24 มี.ค. 2560

สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านปิน อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 24 มีนาคม2560

บริการของเรา