นางวนิดา ด้วงอิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอกคำใต้สพอ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dokkhamtai วันที่ 20 เม.ย. 2560

กิจกรรมสร้างความสุขในองค์กร ฮ่วมฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ หัวหน้าวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย dokkhamtai วันที่ 24 มี.ค. 2560

สพอ.ดอกคำใต้มาร่วมออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ อบต.บ้านปิน อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา วันที่ 24 มีนาคม2560

บริการของเรา