อำเภอดอยเต่า โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายธาดา ธีระวาทิน พัฒนาการอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยนางนิตยา ปัญญามี และนางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการทุนชุมชนและการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ  ณ  บ้านวังหม้อ  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 18 times, 1 visits today)