นายธาดา ธีระวาทิน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดอยเต่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

บริการของเรา