กิจกรรมสตรียุคใหม่ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข

หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางฯ วันที่ 13/12/2562 นายนรงค์ ยางงาม รษก.พอ.เดิมบางฯ เป็นประธานเปิดอบรมสตรียุคใหม่ สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 70 คน งบอุดหนุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 น่านฟ่า ทินารมภ์ ปชส.รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)