นางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน เข้าร่วมติดตามครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ณ ม.2 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อ 21 พ.ค. 2560

[...]

อ่านต่อ