26 กรกฎาคม 2562 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีนายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภาพ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนางกิมหลั่น อ่ำทอง นายกองค์กรรบริหารส่วนตำบลหนองมุค่าโมง ให้การต้อนรับ

[...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอด่านช้าง ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี(คสป.) ครั้งที่3/2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา13.30 น. นางสาวสุภวันย์ ชวิ [...]

อ่านต่อ