นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอด่านช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย danchang วันที่ 27 ก.ค. 2562

26 กรกฎาคม 2562 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีนายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภาพ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนางกิมหลั่น อ่ำทอง นายกองค์กรรบริหารส่วนตำบลหนองมุค่าโมง ให้การต้อนรับ