ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ย. 61 สพอ.ดำเนินสะดวก โดย น.ส.เมสินี แก้วชาชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดำเนินสะดวก

11 ก.ย. 61 สพอ.ดำเนินสะดวก โดย น.ส.เมสินี แก้วชาชาดก นั [...]