โครงการสตรีสัมพันธ์แบ่งปันน้ำใจ

[[โครงการสตรีสัมพันธ์แบ่งปันน้ำใจ]]
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก นำโดยนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยนางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสี่หมื่น ร่วมกิจกรรมโครงการสตรีสัมพันธ์ แบ่งปันน้ำใจ เพื่อสงเคราะห์และสร้างขวัญกำลังใจแก่สตรีผู้ยากไร้ และสตรีผู้พิการ ในพื้นที่ ม.7 ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จำนวน 1 ครัวเรือน

(Visited 9 times, 1 visits today)