20 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. พช.ดำเนินสะดวก ร่วมกับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดประชุมขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

20 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. สนง.พัฒนาชุมชนดำเนินสะดวก นำโดยนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยน.ส.เมสินี แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ นำโดยนางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ หัวหน้าคณะทำงานฯ ร่วมจัดประชุมสัญจรคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน ม.ค. 63 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของคณะทำงาน โดยมีประธานสตรี/หัวหน้าคณะทำงานระดับตำบล /ตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้ง 13 ตำบล ณ ที่ทำการหัวหน้าคณะทำงานฯ ตำบลท่านัด

(Visited 14 times, 1 visits today)