โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 148 คน โดยได้ นางสัมฤทธิ์ รัฐปัตย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากรในการบรรยาย

(Visited 18 times, 1 visits today)