การประชุมสัญจรเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ระดับอำเภอ

วันนี้<17 ก.ค. 60>09.30น สพอ.ดำเนินสะดวก โดยนางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมสัญจรเครือข่่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนระดับอำเภอให้เป็นรูปธรรม ครั้งที่ 1 ณ กองทุนแม่ฯบ้านโคกวัด ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

(Visited 22 times, 1 visits today)