นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 11 ก.ย. 2561

11 ก.ย. 61 สพอ.ดำเนินสะดวก โดย น.ส.เมสินี แก้วชาชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอดำเนินสะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 04 ต.ค. 2561

3 ต.ค.61 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ร่วมกับ สพอ.ดำเนินสะดวก ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

3 ต.ค.61 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒน [...]