นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 10 ก.ย. 2562

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคูหาสวรรค์ ม. 5 สี่หมื่น จัดกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน ฉลองการได้รับการตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ

กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคูหาสวรรค์ ม. 5 ต.สี่หมื่ [...]