ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านรางเฟื้อ ม. 5 และ (ม.1-4) ต.ดอนคลัง อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนทอ่งเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านศาลาห้าห้อง ม.8 ต.ดำเนินฯ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านวัดปรกเจริญ (ม.1-6) ต.ตาหลวงฯ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอดำเนินสะดวก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองงูเหลือม ม.3 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ