นวลนิตย์ สังข์กระแสร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอดำเนินสะดวก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย damnoen วันที่ 02 ส.ค. 2561

1-2 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก จัดอบรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

1-2 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนิสะดวก ดำเน [...]