สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว

เข้าชม 87 ครั้ง

18782_New Doc 2018-07-19

(Visited 87 times, 1 visits today)