วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสงและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับมอบรางวัลจากการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆ ประจำปี 2561