ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางนิตติยา ทองยิ้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ ปาร์ค อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

(Visited 3 times, 1 visits today)