วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security Awareness)

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information security Awareness) ณ โรงแรม เบเวอลี่ ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 26 times, 1 visits today)