22 กันยายน 2560 พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์อำเภอชุมแสง เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เข้าชม 21 ครั้ง

วันที่ 22  กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพรรังสรรค์  มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานใน ณ ห้องประชุม รู้รัก สามัคคี อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสมพงศ์  ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุมแสงตลอดจนประชาชนอำเภอชุมแสงร่วมมอบดอกไม้จันทน์ที่ผลิต และร่วมในพิธีจำนวนมาก

(Visited 21 times, 1 visits today)