วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 อนายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง ประชุมคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอฯ(ก.ช.ภ.อ.)

เข้าชม 8 ครั้ง

วันศุกร์ ที่  29 กันยายน  2560 อนายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง ประชุมคณะกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอฯ(ก.ช.ภ.อ.) โดยมีนายพรรังสรรค์ มงคลประสิทธิ์ นายอำเภอชุมแสง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาข้อหารือและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ 3 ณ   ห้องประชุม  รู้รักสามัคคี ที่ว่าการอำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 8 times, 1 visits today)