วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมพงศ์ ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง ประชุมเจ้าหน้าที่สังกัด สพอ.ชุมแสง เพื่อทบทวนการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2561

เข้าชม 6 ครั้ง

(Visited 6 times, 1 visits today)