ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 18

เข้าชม 8 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสมพงศ์  ผลไพร  พัฒนาการอำเภอชุมแสง  ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560

(Visited 8 times, 1 visits today)