ร่วมกิจกรรมการสร้างกลไกการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีบัญชี 2560 ณ โรงแรมเบเวอรี่ ฮิลล์ ปาร์ค นครสวรรค์

เข้าชม 14 ครั้ง

                 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์  ผลไพร พัฒนาการอำเภอชุมแสง  พร้อมด้วยนางสาวปิยะพรรณ  ทรงสุรางค์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ชุมแสง โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด       ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และผู้เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 14 times, 1 visits today)