เฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานและทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 15 ครั้ง

เฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานและทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วานนี้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี นางอัจฉรา ราชบุรี นายกกิ่งกาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายไชยา พิมสิงห์ พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี นางจุรี ยอดใส ท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี นางประดับศรี แก้วประเสริฐ ผอ.กศน. ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรง รองนายก อบต.ศรีณรงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชุมพลบุรี เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีณรงค์ ร่วมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานและทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านยางน้อย ม.13 ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี สรุปยอดเงินผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 305,193 บาท

(Visited 15 times, 1 visits today)