บ้านท่องเที่ยวชุมพลบุรี มุ่งพัฒนา OTOP กลุ่ม D

เข้าชม 36 ครั้ง

บ้านท่องเที่ยวชุมพลบุรี มุ่งพัฒนา OTOP กลุ่ม D

📣📣**ประมวลภาพ** 📣📣
การอบรมพัฒนา OTOP กลุ่ม D หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
#บ้านม่วงสวรรค์ #บ้านขุนไชยทอง #บ้านดู่นาหนองไผ่ #บ้านวังศิลา #บ้านซาด😍👍🤘✌️

(Visited 36 times, 1 visits today)