สพอ.ชุมพลบุรี ร่วมออกกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

เข้าชม 25 ครั้ง

สพอ.ชุมพลบุรี ร่วมออกกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร หมู่ที่ 6 บ้านทิพย์เนตร ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านชูศักดิ์ ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่ได้ออกกิจกรรมให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี ได้ร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP แก่ประชาชนที่สนใจ ร่วมด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชุมพลบุรี ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทั้งสิ้น 80 ทุน ทุนละ 500 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่มีฐานะยากจนและช่วยเหลือให้กำลังใจต่อไป

(Visited 25 times, 1 visits today)