นางอมรรักษ์ วงศ์ษา

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอชนแดน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์