ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

นางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมอำเภอจอมพระ ร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเชียงสง ม.17 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ. เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศาลากลางหมู่บ้านเชียงสง [...]