กิจกรรม 5 ส

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ พร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอจอมพระ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. บริเวณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ

(Visited 18 times, 1 visits today)