พิธีต้อนรับการอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเชียงสง

วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเชียงสง ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีต้อนรับการอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินณ ศาลากลางหมู่บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เวลา 13.00 น.

 

(Visited 184 times, 1 visits today)