ลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางชุติมาบุญประเสริฐสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอจอมพระ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่  ณ บ้านจบก ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระื จังหวัดสุรินทร์

(Visited 26 times, 1 visits today)