นายสุดสาคร แสนสุข

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมพระอำเภอจอมพระ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์