โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาอย่างเข้มแข็ง : รวมพลังสตรีราชบุรี สตรีสากล

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีสู่การพัฒนาอย่างเข้มแข็ง : รวมพลังสตรีราชบุรี สตรีสากล โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และสตรีจากทุกอำเภอเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

(Visited 22 times, 1 visits today)