นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 12 ก.ย. 2562

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 12 ก.ย. 2562

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาวจันทรรัตน์  ศรีสังวรณ์ พัฒ [...]