นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 20 ธ.ค. 2562

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และขบวนแห่อัญเชิญองค์จำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 16

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 20 ธ.ค. 2562

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และขบวนแห่อัญเชิญองค์จำลองพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในงานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 16

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวจันทรรัตน์ ศ [...]