นางสาวจันทรรัตน์ ศรีสังวรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจอมบึง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chombueng วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ติดตามสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่โดดเด่นเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ อำเภอจอมบึง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00  น. คณะทำงานติดตามและส [...]