รายงาน BPM ปี 2561

1. รายงาน BPM โครงการประชุมสัมมาชีพชุมชน

 

2. รายงาน BPM โครงการประชุมผู้จัดเก็บ จปฐ

 

3. รายงาน BPM โครงการ C

 

4. รายงาน BPM โครงการ D

 

5. รายงาน  BPM โครงการ E

(Visited 79 times, 1 visits today)