ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธพงค์ สุริยะวงค์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสพอ.เชียงแสน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน