นายผจญ จิตมโนวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงม่วน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา