นางปริศนา สายนะที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเชียงคำอำเภอเชียงคำ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา