ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุวรรณ เกตุดำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ