จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

เข้าชม 134 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น.

นางสาวสุนันทา  เนียมรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายวรรณกร  เพชรช่วย ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอฉวาง  และ ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2 กลุ่ม  กลุ่มศิริลักษณ์ขนมทองม้วน และกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านควนสะตอ นำสินค้าไปจำหน่ายในงานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี ผลการจำหน่ายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

                              

(Visited 134 times, 1 visits today)