ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหกรรมวันสตรีสากล “ฅนเมืองคอน” ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหกรรมวันสตรีสากล “ฅนเมืองคอน”  ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฉวาง ที่ว่าการอำเภอฉวาง

(Visited 20 times, 1 visits today)