ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน มอบหมายพัฒนากรประจำตำบล ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

(Visited 16 times, 1 visits today)