พิธีบวชต้นมะขาม และการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 3 ต.ค.60 เวลา 08.00 น. นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมพิธีบวชต้นมะขาม บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน และเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาลูกพระพรหม (โดมเอนกประสงค์) ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

 

(Visited 35 times, 1 visits today)