ร่วมพิธีเปิดหอประชุมอำเภอ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 26 ก.ย.60 เวลา 13.00 น. นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอจตุรพักพิมาน พร้อมทีมงาน ร่วมกิจกรรมเปิดถนนทวีจิตอาสาประชารัฐ หมู่13 ต.โคกล่าม ร่วมพิธีมอบบ้านประชารัฐจำนวน 3 หลัง ที่หมู่ 5 ต.ศรีโคตร คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ พิธีเปิดสนามพรหมเนรมิตรและร่วมกิจกรรมงานพาแลงม่วนซื่น ณ ศาลาลูกพระพรหม (โดมเอนกประสงค์) ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 34 times, 1 visits today)