ติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสวนมอญ

วันที่ 2 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นายเกษม ตรีโอษฐ์ พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมทีมงาน ออก        หมู่ที่ 4 ตำบลอีง่อง และติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน

(Visited 32 times, 1 visits today)