โครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็ปไซด์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวชณัฎฐา  ตรีกำจร อาสาพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง เข้าร่วมฝึกอบรมการประชุม sessioncall และจัดทำเว็ปไซด์ โดยมีนายจตุพล  ศรีดำ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศ ให้ความรู้และทบทวนสอนแนะนำ ณ ห้องประชุมศิริธรรมพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

(Visited 71 times, 1 visits today)