นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจังหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด