โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอจะแนะ

นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภอจะแนะ

นายอิสมาอีล แวดือเร๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลผดุงมาตร และตำบลดุซงญอ หมู่ที่ 5 6 7และ8

นางสาวดารีซะ แบรอสะแม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลช้างเผือก และตำบลดุซงญอ หมู่ที่ 1 2 3 และ 4

นายอาหะหมัด บินปิ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลจะแนะ

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 169 times, 1 visits today)