สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

เข้าชม 11 ครั้ง

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะแนะ
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
นางสาวธัญญ์วรัตน์ หมุนศรี พัฒนาการอำเภอจะแนะ มอบหมายให้นายอาหะหมัด บินปิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี พร้อมนี้ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พบปะ ให้ความรู้และมอบแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้ประสบความสำเร็จ แก่คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 52 ชุมชน 156 คน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมัคร เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”ให้เกิดการท่องเที่ยวและหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
#นราธิวาสพลาดได้ไง#
#ผู้ว่าพาเที่ยว#

(Visited 11 times, 1 visits today)