สพอ.จะนะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชี

สพอ.จะนะ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชี

วันนี้ (10 ก.พ. 2561) ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ม.2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรรมราช

นายหาญณรงค์  สงหนู พัฒนาการอำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางจุติกานต์  ดำส่งแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอจะนะ จำนวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชี ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ม.2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน จาก 12 จังหวัด คือ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ยะลา นราธิวาส ตรัง กระบี่ ปัตตานี พังงา สตูล ภูเก็ต และพัทลุง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

(Visited 167 times, 1 visits today)