สพอ.จะนะ ประชุมติดตามและวางการดำเนินงานพัฒนากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

สพอ.จะนะ ประชุมติดตามและวางการดำเนินงานพัฒนากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันนี้ (5 ก.พ. 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นายหาญณรงค์ สงหนู พัฒนาการอำเภอจะนะ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนากรประสานงานประจำตำบล เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และพื้นที่ตำบลในการประสานงานของพัฒนาการประสานตำบล พร้อมทั้งประชุมติดตามและวางการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(Visited 61 times, 1 visits today)